Wat is Kindercoaching

Kindercoaching is begeleiding van kinderen waarbij de hulpvraag van het kind centraal staat. Oplossingen worden met en door het kind gevonden. Kindercoaching is gericht op een verandering in de huidige situatie zodat het kind zich weer verder kan ontwikkelen op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. Hierbij zijn de achtergrond, de omgeving en de geschiedenis van het kind de basis van waaruit gekeken kan worden. Dus niet het probleem is het uitgangspunt maar het gehele kind met alles wat zich daarbij laat zien.

Een kindercoach begeleidt het kind gedurende een korte periode waarbij de kindercoach de voorwaarden schept zodat het kind weer in beweging kan komen, cq een stap in de eigen ontwikkeling kan maken. De eigen kwaliteiten van het kind worden samen ontdekt en ingezet om zo een positieve verandering teweeg te brengen. Een kindercoach gaat er namelijk van uit dat kinderen weten waar het juiste antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf! De antwoorden komen echter niet vanzelf, daar is iemand bij nodig die de juiste vragen weet te stellen. Hierbij ondertitelt een kindercoach vaak voor ouders het proces zodat ook de ouders hierin met een hernieuwde blik naar hun kind en de situatie kunnen kijken.

Een kindercoach beheerst uiteenlopende technieken, en past precies dát toe wat op dat moment nodig is.

Lees meer op Adiona

Geef een reactie