Coaching voor jongens en meiden die:

Is dit herkenbaar bij jullie zoon of dochter, en maak je je hier zorgen over? Als kindercoach zet ik graag samen met jullie een positieve beweging in gang!

Aanbod

Waarom coaching voor kinderen met een bijzondere broer of zus? 

Kinderen met een bijzondere broer of zus (brusjes) kunnen het moeilijk vinden op een gezonde manier aandacht te vragen en zichzelf te laten zien. Ze passen zich aan, cijferen zichzelf weg en willen vooral niet tot last zijn. Ook proberen ze vaak de zorgen van hun ouders over te nemen. Het kan ook dat ze juist met “vervelend“ gedrag de aandacht proberen af te dwingen. Ze kunnen zich schuldig voelen om het “waarom hij/zij wel en ik niet”. Schuldig om de schaamte om broer of zus. Machteloos omdat ze de situatie niet kunnen veranderen. En eenzaam omdat ze niet écht zichzelf zijn (ze weten niet zo goed wie ze zijn) en zich daardoor moeilijk met anderen (waaronder ook hun eigen ouders) kunnen verbinden.

Omdat deze kinderen vaak juist een meester zijn in zichzelf aanpassen en vooral niet tot last willen zijn, is het niet altijd goed te herkennen. Maar wellicht herken je dit bij jullie kind? Je voelt de disbalans. Je ziet je zoon of dochter niet volop genieten van het jonge leven, zijn of haar vrolijkheid en verlangens langzaam kwijtraken. En je mist het echte contact met je kind. Dit wil je graag veranderen, maar je weet niet hoe. Misschien omdat je de juiste ingang niet weet, weerstand voelt of je kind zich verder afsluit.

Het is dan fijn als iemand laagdrempelig en in vertrouwen met jullie meekijkt. Iemand die samen met jullie een positieve beweging in gang zet.

Er bestaan genoeg sociale vaardigheids-, assertiviteits- en weerbaarheidstrainingen, waar je kind handige vaardigheden aangeleerd kan krijgen om gedrag te veranderen. Voor bepaalde doelgroepen zijn er ook ‘brusjesdagen’, die zeker kunnen bijdragen aan het verminderen van het eenzame gevoel. Echter om echt het verschil te kunnen maken geloof ik in PERSOONLIJKE AANDACHT. In een persoonlijk traject aansluiten bij wat jullie kind nodig heeft, zodat hij op eigen wijze zijn eigen ont-dekkingen mag doen.