Aanbod ondersteuning broers/zussen van zorgkinderen (brusjes) laag

Het aanbod van ondersteuning aan broers en zussen van zorgkinderen is schrikbarend laag is, blijkt uit onderzoek. Amsterdam heeft een voortrekkersrol in het actief bijstaan van deze kinderen, maar vaak wordt deze zorg alsnog wegbezuinigd.

Aldus het artikel van de Nfg