Als brusje meer invloed op je zorgen

Er is slechts een weg naar geluk en dat is ophouden je zorgen te maken over dingen waar je geen invloed op hebt.

Ieder kind heeft zo zijn zorgen. Over school, vrienden, ziek-zijn, oorlog, honger in de wereld, ruzies. Kleine zorgen. Grootse zorgen. Kleine zorgen die heel groot kunnen voelen. Soms zijn de zorgen voor een kind zo groot of langdurig dat hij of zij er last van krijgt. Angsten, slapeloosheid, piekeren, boosheid, neerslachtigheid.

Voor een brusje (een kind dat opgroeit met een bijzondere broer of zus) kunnen de zorgen ook te groot worden. Zorgen over de gezondheid van broer of zus, over hoe het thuis of op school gaat, over ouders, over de toekomst. Of hij (of zij) voelt de zorgen van de ouders feilloos aan, en neemt deze over. Probeert de ouders te “ont-zorgen”.

Het gaat veelal over zaken waar het kind helaas geen of maar weinig invloed op heeft. Terwijl hij het wel heel graag wil veranderen, het zo graag beter wil maken. Dat is hard werken, vreet energie en geeft een gevoel van machteloosheid.

Bewust van je invloed op je zorgen!

Het kan dan heel helpend zijn om het kind hier meer bewust van te maken. Waar maakt hij zich zorgen over, waar heeft hij wel of geen invloed op, waar kan hij zijn energie het beste op richten? Een handig hulpmiddel wat ik hierbij graag inzet, zijn de cirkels van invloed en betrokkenheid van Stephen Covey. In onderstaand plaatje een korte uitleg over deze cirkels.

Met de cirkel van invloed, invloed op je zorgen

Je kan ze heel mooi samen met een kind invullen. Begeleid hem of haar dan bij de volgende stappen:

  • Teken de cirkels op een groot vel.
  • Onderzoek: waar maak je je zorgen over, waar voel je je emotioneel bij betrokken, waar gaat je energie naar uit? Zet ieder item op een aparte post-it.
  • Plak de post-its op de passende plaats in de cirkels. Direct invloed? à Geen of beperkte invloed? à buitencirkel.
  • Onderzoek voor ieder item in de buitencirkel of je er toch enige invloed op kunt uitoefenen. Kan je je gedrag, je gedachten, je reactie aanpassen en hiermee verandering teweeg brengen? Plaats het item dan in de binnencirkel. Zo niet, laat het staan.
  • Sta stil bij wat er in de binnencirkel staat. Bespreek dat de energie het beste hierop gericht kan worden. En dat het fijn is om de binnencirkel zo groot mogelijk te maken. Onderzoek ook wie of wat nodig is om dit te gaan doen. Want vanzelf gaat het niet.
  • Sta dan nog een keer stil bij wat in de buitencirkel staat. Kun je het accepteren? Hoe kan het draaglijker voor je worden? Wie of wat heb je hier eventueel voor nodig?

Uiteraard betekent dit alles niet dat dingen die in de buitencirkel staan, er niet mogen zijn. Dat je daar nooit verdrietig of boos over mag zijn, of over mag klagen. Het heeft alleen niet zoveel zin om er in te blijven hangen. Accepteren dat je er weinig aan kan veranderen werkt verlichtend. En vervolgens je energie richten op de zaken waar je wél wat aan kunt doen. Met als bijkomstig gunstig effect dat je zelfs je invloed steeds verder vergroot.

Je kunt deze oefening overigens ook heel mooi in de natuur doen. Teken de cirkels bijvoorbeeld ergens in het zand, en laat het kind in de natuur op zoek gaan naar (losliggende) materialen die de items in de cirkel representeren.

Zorgen maken over dingen waar ik geen invloed op heb, regelmatig betrap ik me zelf er ook op. Het helpt me dan om in gedachten (of in het echt) de cirkels weer even te tekenen. Iets wat ook altijd in beweging zal blijven…

En hoe ziet dat er bij jou eigenlijk uit? Hoe vol is jouw cirkel van betrokkenheid, en hoe zorg jij ervoor dat je je cirkel van invloed zo groot mogelijk houdt? Uiteraard kun je de beschreven oefening ook prima voor jezelf doen.

En wil je hem een keer samen doen:

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien. Franciscus van Assisi
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien. Franciscus van Assisi