Wat is Kindercoaching

Kindercoaching is het tijdelijk begeleiden van kinderen tot en met 17 jaar en hun ouders/opvoeders m.b.t. een bepaalde dan wel onbepaalde problematiek of hulpvraag. Dat kan zijn op het gebied van opvoeding, leren, gedrag of op sociaal-emotioneel vlak. Een kindercoach begeleidt kinderen en hun ouders op het gebied van bewustwording. De kindercoach helpt het kind en de ouders zich bewust te worden van zichzelf, de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden.

Waarom kindercoaching?
Wat doet een kindercoach? Als je dit aan tien kindercoaches vraagt, zul je tien verschillende antwoorden krijgen. Er is echter wel een overeenkomst in te vinden: een kindercoach gaat ervan uit dat alle antwoorden in het kind zelf zitten en het kind en de ouders worden zich hiervan bewust als er ruimte wordt geboden die antwoorden zelf te zoeken, te vinden en te gebruiken.

Kindercoaching levert een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling en bewustwording van kinderen en hun ouders, zodat zij kennis hebben van hun eigen potentieel. Vanuit dit bewustzijn kunnen kinderen zich positief ontwikkelen en zijn ze opgewassen tegen de levenslessen die op hun pad komen. Kindercoaching is ook samen onderweg gaan vanuit de situatie zoals hij nu is naar een nieuwe, gewenste situatie.

Het kind en de ouders zijn in een (probleem)situatie beland waarin even geen beweging is. Vanuit dit punt kijkt een kindercoach eerst naar de situatie waarin ze zijn vastgelopen en naar de hulpvraag die er ligt.

Daarna kijkt de kindercoach samen met het kind en de ouders naar de levenslessen die geleerd moeten worden. Dit brengt direct weer beweging. Het kind en de ouders worden zich bewust van de mogelijkheden. Maar deze beweging moet ook ergens heen gaan en dat is het doel waarheen gewerkt wordt.

De kindercoach begeleidt het kind en de ouders in dit traject en biedt mogelijkheden om door oefeningen en uitleg nieuwe inzichten en ervaringen mee te nemen op het levenspad.