Klachtenprocedure

Als kindercoach zal ik uiteraard alles in het werk stellen om jullie kind goed te begeleiden. Echter kan het onverhoopt voorkomen dat je toch een klacht heb. Wanneer door een handeling van mij jullie kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kun je als ouder/ verzorger een klacht indienen.

Wanneer je de klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor ons allemaal tot een bevredigende oplossing te komen. Mochten wij er echter samen niet uit komen, kunnen je altijd een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging Adiona, waarbij ik ben aangesloten.

Deze klachtenfunctionaris is te bereiken per mail, of telefonisch. Je kunt de situatie met haar bespreken. Je kunt met haar de weg bepalen welke je wilt inslaan in het afhandelen van jullie klacht.

Je kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat je een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kan zij voor jullie bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan jullie ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert jullie en de betrokkene(n) bij elkaar te brengen door bemiddeling, hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt niet en geeft dus geen oordeel. Jullie informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uitdrukkelijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Contactgegevens klachtenfunctionaris:

Mevrouw L. de Boon

Tel nr.: 06-48445538

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl