Mijn Werkwijze

Eerste contact

Het begint meestal met het gevoel dat jullie kind wat nodig heeft. Jullie kunnen dan contact met me opnemen per mail, telefonisch of via skype. Tijdens dit kosteloze gesprek kunnen jullie vrijblijvend kennismaken met mij en mijn werkwijze en kunnen we de reden van bezorgdheid bespreken. Wanneer er een “klik” is plannen we een eerste oudergesprek.

 

Eerste oudergesprek

Voorafgaand aan dit eerste gesprek vraag ik de ouders bijgaande vragenlijst in te vullen, of naar eigen inzicht de biografie van hun kind op papier te zetten. Dit geeft al een vrij helder beeld van het probleem wat ervaren wordt en de bijbehorende context. In het eerste gesprek, wat bij voorkeur plaatsvindt met beide ouders, wordt de hulpvraag van de ouders verder verhelderd. Aan het eind van het gesprek hebben we een gezamenlijk beeld waar we ons in het traject op kunnen gaan richten. Jullie ontvangen hiervoor van mij een voorstel op maat.

Het coachingstraject!

Hierna starten de sessies met jullie kind. Omdat ieder kind uniek is zal ook elk coachingstraject anders zijn, namelijk volledig afgestemd op het kind en zijn hulpvraag. We gaan samen aan de slag met creatieve werkvormen, gesprek, spel, muziek en (buiten) bewegen. De sessies vinden plaats in de praktijkruimte bij mij thuis of lekker buiten in het bos. In het geval van een hulpvraag rondom pesten kan ik (elementen uit) de KOMOP methode inzetten. Ook het spel COACHEE, waarvan ik licentiehouder ben, kan worden ingezet.

Het coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, waarbij jullie zo nodig tips krijgen om jullie kind blijvend te steunen. Uiteraard krijgen jullie ook tijdens het proces de nodige ondersteuning en advies en zal ik jullie, in overleg met jullie kind, zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen.

 

App of bel: 06-19226871